Nákup na splátky, financování

Možnosti financování
Podmínky pro získání spotřebitelského úvěru

essox 01

Financování zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti ESSOX s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

A. Podmínky pro uzavření smlouvy
zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve výpovědní lhůtě)
osoba starší 18 let
podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 3 měsíce), právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s.,…) podnikající minimálně 1 rok
důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
žena/muž na mateřské/rodičovské dovolené
cizinec – doloží kopii povolení k přechodnému, nebo trvalému pobytu na území ČR
- Občan země EU – s minimálně přechodným pobytem na území ČR
- Občan země mimo EU – s trvalým pobytem na území ČR
- S přiděleným rodným číslem ČR
- Rozumějící česky
- Pracující na našem území minimálně 1 rok v aktuálním zaměstnání nebo podnikající minimálně 1 rok
- Klient musí doložit kromě pobytu a přidělení rodného čísla standardní doklady jako občan ČR kromě občanského průkazu.

B. Potřebné doklady
U úvěrů do 100.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů nebo hospodářské výsledky za předchozí rok (daňové přiznání):
platný Občanský průkaz
druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta

U úvěru nad 100.001,- Kč potřebujete navíc:
zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde ve složce „Ostatní“) - ne starší než 1 měsíc
OSVČ nebo právnická osoba – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami za ukončené účetní období
důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka důchodu
rodič na mateřské/rodičovské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

C. Pojištění schopnosti splácet
Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás.

Pojištění se sjednává pro případ:
pracovní neschopnosti
ztráty zaměstnání
plné invalidity
smrti

Úvěrový produkt: Exkluziv
Jedná se o variantu, kdy zaplatíte přímou platbu (akontaci) v hotovosti ve výši od 0 do 70 % z pořizovací ceny, délku úvěru si můžete zvolit od 24 do 72 měsíců.

Příklad financování splátkového produktu „EXKLUZIV“:

Pořizovací cena zboží (vč. DPH) 119 185 Kč
Splátkový produkt Exkluziv
Výše úvěru 119 185 Kč
Přímá platba  0 Kč 
Měsíční splátka  3675 Kč 
Počet měsíčních splátek  36 
Celková splatná částka  132 300 Kč 
Roční úroková sazba (p.a.) 6,83%
RPSN 7,05%

Datum pro výpočet RPSN je k 10.5.2016. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

essox 02

Společnost Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb.
Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice.

Kontakt na zákaznickou linku společnosti ESSOX s.r.o.: 810 800 088. Zákaznická linka je dostupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin.